REED 5-A

Konstrukce tohoto špičkového raménka pracuje na principu založeném na Thaletově větě (jestliže střed opsané kružnice leží na přeponě trojúhelníku, je trojúhelník pravoúhlý) a na pravidle, které nám říká, že když máme tři body, neležící na jedné přímce, je možné sestrojit pouze jednu kružnici s konečným poloměrem, která prochází všemi třemi body. Na základě techto teoretických předpokladů byl navržen mechanismus raménka, který zajišťuje, aby tangenciální chyba byla co nejmenší , čímž snižuje zkreslení způsobené chybovým úhlem. Narozdíl od svého většího (a dražšího bratra raménka 5-T) je toto řešení čistě mechanické.