Nové raménko Reed – 1H

Litevský výrobce exkluzivních gramofonových ramének REED představil  své nové raménko 1H. Bohužel vzhledem k situaci s pandemií jen ve virtuálním prostoru. Doufejme, že již brzy bude možno se opět setkat a novinky si prohlédnout zblízka.

Dlouhodobým zkoumáním různých konstrukcí ramének, která jsou na trhu v současnosti nebo byla v minulosti, došel konstruktér Vidmantas Triukas k závěru, že většina populárních ložiskových systémů ramének není optimální z hlediska mechanického i akustického.

Proto bylo nejnovější Reed 1H raménko navrženo s novým ložiskovým systémem, který se podstatně liší od většiny ramének dostupných na trhu. Jedná se o optimalizovaný mechanický systém, který zajišťuje bezchybnou reprodukci vinylu.
Koncepce raménka Reed 1H má jedinečný systém ložisek. Z principu jde vlastně o kardanový systém, ovšem ložiska jsou umístěna kolem ramene s 45 stupňovým odklonem od vertikální / vodorovné osy.

Je známo, že gramofonová raménka s tradičními vertikálními a horizontálními osami mají odlišné rozložení pohybu, tj. vertikální osa se používá mnohem víc (pohybuje se po celou dobu od vnějšího k vnitřnímu okraji desky při přehrávání záznamu) než horizontální (k pohybu dochází pouze tehdy, když je deska nerovná). Rovněž mají tyto osy odlišné zatížení, takže jsou používány různé typy ložisek pro vertikální a horizontální osu. Z těchto důvodů (které se nevztahují na raménka s jednobodovým ložiskem ) existuje rozdílný odpor v pohybu raménka v horizontálním i vertikálním směru a to ovlivňuje kvalitu zvuku, zejména při použití moderních, velmi citlivých přenosek. Ložiska různých os se opotřebovávají nerovnoměrně, což lze snadno ověřit rozebráním starších dlouho používaných ramének.

Všem těmto problémům lze předejít použitím dvou identických axiálních ložisek, umístěných kolem osy raménka s 45 stupňovým odklonem od vertikální (horizontální) osy. Takové nastavení není jen symetrické. V tomto nastavení jsou momenty setrvačnosti podobné ve vertikálním i horizontálním směru a mechanické vlastnosti nemají žádný vliv na kvalitu reprodukovaného zvuku.

Tato nejnovější konstrukce, která vychází z již známého raménka 1X využívá trubky raménka z kevlaru ovšem s dřevěnou vložkou zajišťující odstranění nežádoucích vibrací. Cenově je toto raménko opět přístupné i milovníkům high end zařízení s limitovaným rozpočtem. Raméko jako všechny výrobky REED využívá pokročilé technologie a materiály. Raménko v základním provedení je v efektivní délce 9,5” a za příplatek je potom možno pořídit  délky 10,5” a 12”. Povrchová úprava lasturově bílá nebo černá, připojení buď DIN konektor nebo Finewire 37 kabel.