ALTEI spol. s r.o.
Přemyslovská 7
130 00 Praha 3
IČ: 25637274, DIČ: CZ25637274
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 56913

Adresa provozovny pro zasílání faktur , reklamací , zboží a servisu :
ALTEI spol. s r.o.
Novodvorská 10
142 00 Praha 4

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a distributorem. Jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách www.altei.cz. Distributor si vyhrazuje právo na jejich změnu.

2. Podmínky objednávky, platební a dodací podmínky

2.1. Objednávka zboží

Zboží lze objednat několika způsoby

2.1.1. Prostřednictvím www stránek distributora. Distributor si vyhrazuje právo na objednávky pořízené z www stránek uplatnit speciální slevy či nabídnout produkty, které jsou u ostatních forem objednávky nedostupné.

2.1.2. Telefonicky na číslech +420 731 012 941.

2.1.3. E-mailem na e-mailovou adresu sales@altei.cz, info@altei.cz.

2.1.4. Poštou na adresu provozovny distributora (viz výše)

Objednávky musí obsahovat fakturační adresu, dodací adresu, způsob platby, dopravy, kontakt na kupujícího, kód zboží, název zboží a počet kusů.

V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré důležité informace, aby se zamezilo jakýmkoli nedorozuměním při plnění objednávky.

Na základě požadavku kupujícího je možné objednávku expedovat po částech, jinak při kompletnosti objednávky (zajištění všech jejích položek v požadovaném množství.

Distributor ke každému zboží zakoupenému u firmy přikládá fakturu, která slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a zápůjční podmínky firmy ALTEI spol. s r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

2.1.6. Doklady

Faktura, popř. Dodací list – ke každému zboží zakoupenému u firmy ALTEI spol. s r.o. je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako záruční list (pokud nebyl ZL vydán zvlášť).
Dobropis-opravný daňový doklad – vystavuje se dealerovi v případě, že došlo k chybnému objednání zboží ze strany distributora nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží.
2.2. Platební podmínky

2.2.1. Způsob platby a doba, po kterou distributor respektuje nabízené ceny, jsou uvedené na nabídce. Platba uskutečněná kupujícím se pokládá za splněnou v okamžiku zaplacení. Zaplacením se rozumí splnění platební povinnosti plynoucí z kupní smlouvy. Okamžikem splnění se počítá den, kdy na bankovní účet prodávajícího byla z peněžních prostředků kupujícího připsána částka uvedená na kupní smlouvě. V případě platby ze zahraničí je nutno použít bankovní podmínku OUR (veškeré poplatky platí odběratel), částka připsaná na účet se musí shodovat s kupní smlouvou.

Bankovní spojení:

UniCredit Bank
Číslo účtu: 2107801691
Kód banky: 2700
Variabilní symbol: číslo obchodního případu / nabídky / proforma faktury
Měna: CZK – Česká koruna, USD – Americký dolar, EUR – EURO

Kupující nemá právo zadržovat žádnou platbu, k níž je povinen podle výše uvedených podmínek, ani provádět zápočet svých případných peněžních protinároků na pohledávku distributora. Až do doby úplného zaplacení kupní ceny zboží má distributor vyhrazeno jeho úplné vlastnictví.

Platba v hotovosti v místě odběru zboží
Přepravci při převzetí zboží (na dobírku)
Platba bankovním převodem
Na proforma fakturu – předem (zašleme e-mailem)

Platba se realizuje na základě proforma faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je Vaše platba připsána na náš účet, je zboží ihned expedováno. Pokud není úhrada proforma faktury provedena v době splatnosti (datum vyřízení), Vaše objednávka je zrušena. K zásilce je přiložen daňový doklad, na kterém je uvedeno, že částka byla uhrazena zálohově, nebo do výše kreditu pro odběr zboží.

Stálým obchodním partnerům nabízíme možnost sjednání kreditu pro odběr zboží na fakturu. Výše kreditu závisí na výši odběrů za předcházející období. Kredit musí být kryt vlastní blankosměnkou, vystavenou kupujícím ve prospěch prodávajícího. Tyto podmínky jsou smluvně zakotveny v dodatku dealerské smlouvy. Splatnost faktur v rámci kreditu stanovujeme individuálně.

2.2.2. Jak získat kredit pro odběr zboží?

Pokud jste našim stálým zákazníkem a Vaše solventnost v předcházejícím období byla dobrá, máte možnost žádat o kredit pro odběr zboží na fakturu. Obraťte se na podporu prodeje.

2.2.3. Cenové (dealerské) kategorie

Ceny zboží stanovujeme ve dvou dealerských skupinách, smluvně (ústní dohoda):

D1 – 1. dealerská skupina
D2 – 2. dealerská skupina

EU – koncový zákazník

U větších odběratelů nebo v případě velkého jednorázového odběru stanovujeme ceny individuálně.

2.2.4. Informace o cenách

Ceny našeho zboží aktualizujeme několikrát týdně, naleznete je na našich webových stránkách www.altei.cz Změna cen nebo publikační chyba vyhrazena.

2.3. Dodací podmínky

2.3.1. Produkty zobrazované na stránkách distributora www.altei.cz nemusí být momentálně k dispozici. Odkazy na takové produkty a služby na stránce mají pouze informační charakter a neznamenají, ani nezaručují, že tyto produkty a služby budou v danou dobu skladem. U společnosti Altei spol. s r.o. si musíte ověřit, zda jsou konkrétní produkty k dispozici.

V obsahu www stránek se mohou vyskytnout technické nepřesnosti či tiskové chyby. Společnost ALTEI spol. s r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat obsah a v případě potřeby takové chyby bez oznámení opravovat.

Distributor nenese žádnou odpovědnost v případě nedodání zboží či opožděné dodání zboží, a to zejména při importu zboží v případě ztráty zásilky, prodloužené doby pro celní odbavení. Distributor nenese žádnou odpovědnost za vícenáklady s nedoručením zásilky spojené. Dle požadavku dealera/zákazníka vrátí distributor částku zaplacenou za zboží předem či zboží dodá dle níže uvedených Dopravních podmínek.

Při objednávce na www.altei.cz se zobrazí předpokládaný datum dodání, který je pouze informativní a distributor si vyhrazuje právo jej posunout v případě, není-li zboží v době přijetí objednávky skladem. Na dodací termín se taktéž můžete informovat prostřednictvím telefonu , mailu nebo osobně. V okamžiku naskladnění zboží a zpracování objednávky budete informováni pomocí emailu nebo SMS o odchozí zásilce, pokud jste Váše číslo mobilního telefonu nebo email zadali ve správném formátu do systému.

2.3.2. Doprava, dopravní podmínky – expedice zboží

Osobní odběr přímo v provozovně naší firmy: Novodvorská 10, Praha 4
Dodávka spediční nebo kurýrní firmou – PPL FA ( firemní adresa) PPL SA ( Soukromá adresa) , Messenger, eKurýr ( pouze Praha ) , DHL ( mimo ČR) , Fedex , UPS
Pokud je zboží na skladě a objednávka bude zaslána do systému ALTEI.CZ v pracovní dny do 11,00 hod. , bude zboží předáno odpovídajícímu dopravci týž den a odesláno na Vaši adresu. Obvyklé doručovací časy přeprav jsou po ČR jsou 1-2 pracovní dny ( PPL) , pro zákazníky z širšího centra Prahy lze odávku uspíšit kurýrní službou s doručením týž pracovní den . Kurýrní přepravu týž den nelze využít pro lokality mimo Prahu , v případě nejasností nás kontaktujte.

Doklady o zboží (faktura a dodací list) jsou vždy přiloženy k zásilce , pokud není předem dohodnuto jinak ( například dealeský prodej s přímým zasláním na dealerova zákazníka ). Hmotnost jednotlivé zásilky nepřesáhne 30kg, jinak je dodávka rozdělena do více kusů.

Při tuzemské dopravě – při nákupu nad limit , který najdete u každě konkrétní přepravy (obvykle od 5000 do 10000 CZK bez DPH) je dopravné zdarma. Jinak účtujeme odpovídající dopravné a v případě dobírky i doběrečné v souladu se zobrazenou částkou na objednávce. V případě dopravy do zahraničí si vyhrazujeme právo dopravné po dohodě s objednávajícím upřesnit. Veškeré aktuální cenové relace jsou uvedeny ještě před potvrzením objednávky – její výpočet probíhá na základě obchodní kategorie, zvolené metody přepravy a zvolené platby. V košíku je vždy uvedena pro informaci i částka, která Vám zbývá do odpuštění dopravného. Zboží je všech případech připojištěno minimálně na fakturovanou částku.

Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy ALTEI spol. s r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

2.3.3. Vrácení zboží neodpovídajícího objednávce

Pokud koncový zákazník objednává zboží prostřednictvím www stránek distributora ( prostřednictvím prostředků komunkace na dálku ) , následně je mu zboží dodáno spediční firmou a pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn zboží zaslat nepoškozené, neotevřené a kompletní v originálním balení zpět včetně pořizovacího dokladu tak, aby nejpozději do 14. kalendářního dne bylo přijato na skladě distributora. Na vrácené zboží distributor vystaví do 14 kalendářních dnů od data přijetí zboží dobropis. Poté distributor vrátí kupujícímu částku hodnoty zboží prostřednictvím České pošty – složenkou na uvedenou adresu kupujícího nebo na uvedený bankovní účet kupujícího. Při přijetí kompletního, nepoškozeného zboží bude vráceno 100% uhrazené částky, pokud bude zboží nekompletní a poškozené, distributor je oprávněn snížit celkovou částku o náklady , které mu takovouto vratkou prokazatelně vzniknou, skutečná částka snížení bude stanovena dle stavu zboží v okamžiku převzetí kontroly ze strany prodejce.

Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, nekompletní či není v originálním balení, vyhrazuje si distributor právo jej nepřijmout nebo účtovat prokazatelně vzniklé náklady.

2.3.4. Vrácení zboží bez udání důvodu ( dodávka dle občanského zákoníku koncovému spotřebiteli)

V souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb může spotřebitel vrátit zboží bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od koupě, lhůta se počítá od následujícího dne ode dne převzetí zboží . Toto ustanovení se týká pouze zboží zaslaného a objednaného prostředky komunikace na dálku / tedy přes eshop / , nikoliv zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem na základě návštevy v provozovně a je platné a využitelné pouze pro koncové zákazníky – spotřebitele . Pro fyzické nebo právnické osoby / IČO/ neexistuje právní nárok na vrácení bez udání důvodu.

ALTEI spol. s r.o., se zavazuje oznámit spotřebiteli do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na jeho adresu, zda byly splněny všechny podmínky pro vrácení zboží a bude-li žádosti vyhověno, a taktéž odeslat platbu za takto vrácené zboží a dopravné ke spotřbitely, bylo-li vyčísleno . Spotřebiltel má nárok na vrácení kupní ceny a dopravného (pokud bylo fakturováno v dodávce) , dodavatel si vyhrazuje právo dle paragrafu 53 Obč. zák. odstavec 10 – vrácenou částku ponížit o náklady, které mu s vrácením zboží prokazatelně vznikly. Nárok na refundaci dopravného zpět k prodejci spotřebitel při vracení bez udání důvodu nemá. Pokud byl spotřebiteli vystaven daňový doklad, bude vystaven prodejcem k tomuto dokladu dopropis-daňový doklad , který je spotřebitel povinen potvdit a spolu s číslem účtu , na který má být hodnota zásilky , v individuálních případech ponížená možné náklady prodejce na vrácení zboží, předat písemně nebo elektronicky prodejci.

Upozornění: Lhůta na vrácení zboží je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času odkontrolovat, zda-li mu dorazilo správné zboží, zda-li funguje a vypadá tak jak je popsáno při uzavírání kupni smlouvy a aby v případě nesouladu měl čas zásilku odeslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato 14denní lhůta není primárně určena k „bezplatnému“ půjčení a používání zboží, takové chování není v souladu s níže uvedenými podmínkami pro vrácení zboží, ani s výkladem zákona.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, nejlépe včetně originálních obalů. Povinost obal vracet nemáte , nicméně poté Vám může být vrácená částka ponížena o náklady , spojené s vracením nebo znovuzabalením zboží nebo jeho opravou . Tato kalkulace se provádí individuálně .
Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno nebo viditelně užíváno, v případě poškození nebo nekompletnosti si vyhrazujeme právo ponížit vrácenou částku na znovuuvedení do původního stavu nebo opravy nebo takové zboží nepřijmout . Pokud dojde k poškození nebo ztracení vrácené zásilky během přepravy k prodejci , jde to na vrub spotřebitele, doporučujeme, aby si tato rizika u přepravní společnosti sám připojistil.
Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání , popřípadě spotřebování materiálu / tonery , inkousty, nenabíjecí baterie apod /
V záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje)
V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno .
Zboží bylo přijato zpět do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zákazníkem . Pokud mý být vracené zboží přijato na sklad prodejce v pozdějším termínu , je nutné se předem dohodnout s prodejcem na přiměřeně delší lhůtě, jinak je prodejce oprávněn vrácené zboží nepřijmout zpět. Bez fyzického vrácení zboží , i když bylo spotřebiltelem doručeno písemné odstoupení od smlouvy v řádném termínu , nelze tento proces vracení započít nebo se dožadovat vracení kupní ceny v zákoných lhůtách bez doručení zboží.
Zboží , které hodláte vracet , musíte nejdříve od přepravní služby přijmout. Toto se týká vesměs zboží, které je zaplacené online , platební kartou nebo předplatbou , nepřevzetím zásilky a zpětným domáháním se vracení zálohy nesplňujete Vaši povinnost objednané zboží převzít a tedy, v tomto případě se nejedná o platné odstoupení od smlouvy dle občasnského zákona. Pro upřesnění , podobná situace nastává taktéž nepřebráním objednané zásilky při doručování na dobírku , prostudujte si podmínky v bodě 2.3.5 .
Jaké zboží nebo služby nelze odstoupit od smlouvy vůbec :

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem započato před uplynutím 14ti dení lhůty od převzetí
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebiltele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží , které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
na dodávku audio a videonahrávek a počítačových programů , poruší li spotřebitel originální obal
na dodávku novin, periodik a časopisů
na věcech, spočívajících ve hře nebo loterii
Několik doporučení na závěr :

Pokud hodláte odstoupit od smlouvy bez udání důvodu , prokazatelně nás informujte v zákoné lhůtě , uveďte kontakty na sebe , přidejte číslo nákupního dokladu , abychom mohli zboží a Vás bezpečně identifikovat
Nefunguje li Vám zboží nebo nejste li schopni ho nastavit , připojit apod. , ale stále o něj máte zájem, lepším , levnějším a rychlejším řešením je kontakovat naši technickou podporu !
Odkontrolujte pečlivě zboží , jeho nepoškozený stav a kompletnost možného příslušenství , škrábance a jiné mechanická poškození , vřele doporučujeme dodat i původní obal , pokud možno v co nejzachovalejším stavu.Vyhnete se tak nepříjemnému snížení vrácené částky o náklady prodejce s vracením zboží. Do zásilky připojte informace , k jakému dokladu a kdo zásilku vrací , abychom ji bezpečně identifikovali , nezapomeňte uvést číslo účtu, na který Vám budeme zasílat platbu .
Zásilku pojistěte proti škodám , které mohou vziknout při přepravě k nám ( poškození , ztráta, nekompletnost ) , použijte přepravce , který Vám prokazatelně umožní trasování zásilky a dodrží termíny dodání k nám . S odesláním zboží neotálejte , pokud nejste schopni ho odeslat v zákoné lhůtě, v opodstatněných případech Vám umožníme přiměřené prodloužení lhůty pro odeslání.
Projděte si body, které druhy zboží nelze vracet , nejčastější nedorozumění je u software (popřípadě produktů , jejich součástí je licencovaný software ) a produktů, modifikovaných na přání zákazníka ( jailbreak, sw opravy , zákaznické BTO konfigurace počítačů apod )
Pevně věříme , že vždy je pro zákazníka i prodejce výhodnější a korektnější se spolu dohodnout tak, aby byla spokojenost na obou stranách , ať už je problém jakýkoliv . Plně respektujeme Vaše práva jako spotřebitele, plně známe i naše práva jako prodejce .
2.3.5. Zvláštní ujednání dopravy „na dobírku“ a „kurýrem“

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, nebo v případě maření doručení či při opakovaném doručením přepravci, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany ALTEI spol. s r.o. vždy informován o odeslání balíku a obdrží i číslo balíku, včetně online stránky PPL, kde může sledovat doručení a uložení zásilky a je opakovaně upozorněn na povinnost vyzvednutí zásilky či součinnost s přepravcem PPL, veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši 1000,00 Kč. Za tím účelem je vystavena el. zálohová faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a, smluvní pokutou ve výši 0,5 % za každý den prodlení ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky kdy provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 14 kalendářních dnů). V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky bude navýšena o částku 200-500 CZK tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.

V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, předá společnost ALTEI spol. s r.o.CZ pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. U zásilek s doručením „Messenger, eKURÝR PRAHA“ a „PPL“ je zákazník povinen být k dispozici na uvedeném telefonu pro dojednání expresního doručení. V případě opakovaného expresního doručení zaviněné kupujícím, musí kupující uhradit doplatek dopravného dle sazebníku kurýrní společnosti v hotovosti při převzetí zásilky. V případě neprovedení úhrady vzniklých nákladů, nepřevzetí zásilky, odmítnutí zásilky zákazník hradí tyto náklady a pokutu ve výši 1000 Kč za porušení smlouvy na základě el.faktury. Pokud není faktura uhrazena ve stanoveném termínu, je pohledávka postoupena advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, kupující není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, ALTEI spol. s r.o. nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

2.3.6 Obvyklé doby doručení :

a) přeprava PPL ČR , dobírka PPL ČR , PPL ČR Soukromá adresa a dobírka PPL ČR soukromá adresa mají dobu doručení následující pracovní den / Po-Pá / po odeslání provozovatelem obchodu. Doba doručení do následujícího pracovního dne je obvyklá pro 99.5% zásilek , ale není garantovaná a může být delší nezávisle na vůli provozovatele / porucha dopravce , nenadálé klimatické kalamity , období kolem Vánoc … /

b) doručení kurýr Economy do 12h je ekonomická přeprava po Praze , pokud je zásilka objednaná do 12.00 a zboží je skladem , je doručena týž pracovní den po území vnitřní Prahy

c) doručení kurýr 120 minut je expresní kurýrní doprava po Praze , pokud je zásilka objednaná do od 8.30-16.00 a zboží je skladem , je doručena do 120minut po území vnitřní Prahy

d) přeprava PPL SR a dobírka PPL SR mají obvyklou dobu doručení 3 dny , tato doba je obvyklá pro 99.5% zásilek , ale není garantovaná a může být delší nezávisle na vůli provozovatele / porucha dopravce , nenadálé klimatické kalamity , období kolem Vánoc … /.

2.3.7. Vrácení zboží ( dodávka dle obchodního zákoníku fyzické nebo právnické osobě)

V oddůvodněných případech může umožnit distributor vrácení zboží i pro zákazníky – fyzické nebo právnické osoby. Podmínky pro vracení zboží jsou obdobné, jako je uvedeno v bodě 2.3.4 pro koncové spotřebitele. O možnosti vrácení zboží ve lhůtě do 7 dnů od nákupu rozhoduje na základě svého uvážení distributor, na možnost vrácení zboží neexistuje žádný právní nárok. Vracení zboží je zatíženo stornopoplatkem v obvyklé výši 10% z ceny bez DPH , kryjícím náklady dostributora na znovuzabalení , logistické a administrativní náklady , kontrolu funkčnosti zboží nebo vrácení zboží výrobci. V odůvodněných případech může distributor stornopolatek snížit nebo zvýši nebo naopak vůbec neumožnit vrácení zboží Možnost vrácení zboží není možná zejména u těchto případů:

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného nebo objednaného na zakázku podle přání spotřebiltele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží , které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
na dodávku audio a videonahrávek a počítačových programů
na dodávku novin, periodik a časopisů
na věcech, spočívajících ve hře nebo loterii
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem započato před uplynutím 14ti dení lhůty od převzetí
na náhradní díly a zboží , u kterých je omezen prodej na servisní organizace
na dodávky zboží , které není běžným skladovým zbožím a specielně se objednává u výrobců / dodavetelů na žádost odběratele ( nožnost vrácení doporučujeme předem dohodnout na základě kupní smlouvy )
3. Ručení za vady zboží, reklamační nároky, reklamační řád

3.1. Ručení za vady zboží

Distributor poskytuje koncovým zákazníkům na zboží záruční lhůtu 24 měsíců. V případě odlišné záruční lhůty je tato uvedena na nákupním dokladu. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu.

Nárok na záruční opravu nevzniká v případě vad způsobených : přepravou ( nutno řešit s dopravcem) , mechanickým poškozením, běžným opotřebováním, nadměrným užitím nebo zatěžováním , nesprávnou manipulací, úmyslným poškozením či nedodržením provozních a technických podmínek výrobce, používáním v podmínkách , které jsou rozporu s dokumentací k výrobku , neodbornou instalací, nepoužití spojení , které doporučil výrobce , připojením do elektrické sítě, neodpovídající příslušné ČSN, poškozením působením živlu, neoprávněným zásahem do zařízení a porušením záručních plomb , případně dalším jednáním v rozporu s obecně platnýni předpisy pro reklamace . Záruční lhůta začíná běžet od předání zboží kupujícímu, předání zboží prvnímu veřejnému přepravci nebo od data instalace. Reklamaci je nutné uplatnit v písemné formě dle odstavce 3.3.

3.2. Reklamační nároky

Kupující kromě nároků na odstranění vad, za něž odpovídá distributor, resp. přímo výrobce, nemá nárok na náhradu škod, které byly vyvolané přímo nebo nepřímo existencí vady výrobku (zboží).

3.3. Reklamační řád

3.3.1. ALTEI spol. s r.o. vyřizuje standardní reklamace v době přiměřené dlouhé pro vyřízení reklamace / dle povahy zboží a typu obchodního vztahu / ode dne přijetí vadného zboží do reklamačním oddělení.

Zboží reklamované do tří dnů od jeho zakoupení v ALTEI spol. s r.o. je reklamováno přednostně výměnou za nový kus, pokud je dostupný . Není-li zboží na okamžitou výměnu k dispozici, je nabídnuto alternativní zboží nebo po dohodě s prodejcem na reklamované zboží vystaven Dobropis.

3.3.2. Postup při reklamaci

Zahájení Reklamace

„RMA číslo “ neboli číslo reklamce je identifikační číslo pod kterým můžete v celém průběhu reklamačního procesu sledovat stav konkrétní reklamace (telefonicky, e-mailem , v internetovém systému prodejce ). Nejjednodušší cestou založení reklamace je volba a vložení reklamace v podmenu Dokumenty/ Reklamace na www.altei.cz . Elektronickým vložením získáte plnou kontrolu nad průběhem Vaší reklamace. Pokud nemáte přístup do svého účtu , rádi Vám je zřídíme , popřípadě lze reklamaci řešit i běžným písemným oznámením , zaslaným se zbožím, s uvedením kopie nákupního dokladu , přesným uvedením a specifikací vady, kdy k takovému projevu dochází , v jaké konfiguraci je ražízení provozováno , uvedete i kontakty na Vás – jako je mobilní telefon a email.

Před vlastní reklamací Vám doporučujeme nás kontaktovat , nejde li závada nebo nefunkčnost řešit na místě instalace přímo konzultací s naším technickým oddělením nebo jiným způsobem, budeme se snažit , pokud to bude možné , identifikovat příčiny a odstranit je obratem . Není li možné odstranit vadu tímto rychlým způsobem na dálku ( překonfigurace, reset, změna zapojení ) , pomůžeme Vám se zadáním reklamace. Pro co nejhladší a nejrychlejší průběh reklamace je důležité věnovat vyplnění požadovaných dat pro reklamace na našich stránkách nebo pečlivé popsání v písemné podobě a zaslání společně se zbožím nebo /a e-mailem na reklamační oddělení.

Kontakty na reklamační oddělení: rma@altei.cz, tel. 222 721 501, 222 728 335
Na základě vyplněného formuláře na internetu Vám bude číslo reklamace zasláno obratem, v případě písemného podání pak nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti nebo vadného zboží přiděleno reklamační číslo, které Vám bude ihned po přidělení zasláno zpět stejným způsobem, jakým byla žádost obdržena.

Po přidělení RMA čísla již můžete zaslat reklamované zboží na adresu:
ALTEI spol. s r.o.
Reklamační oddělení
U háje 29
147 00 Praha 4

Na zásilce musí být zřetelně vyznačeno RMA číslo, pod kterým je vadné zboží evidováno. Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit RMA číslem jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna RMA čísla zřetelně uvést na balíku. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace budou vráceny zákazníkovi stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány.

Dodávka zboží pro reklamaci musí být kompletní (originál krabice, kabely, manuál, průvodce, ovladače, atp.).

3.3.3. Záruční podmínky

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na nákupním dokladu, v případě, že záruční doba není uvedena, platí záruka 24 měsíců . Tato doba začíná běžet dnem vystavení nákupního dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny součástky za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení. Při uzavření reklamačního řízení kupující obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo, případné nový druh zboží. Případné následující reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Výjimky tvoří například:

paměťové moduly / 60 měsíců /
spotřební materiál / fólie , baterie a spotřební materiál dodávaný k tiskárnám
náhradní díly / 3-12 měsíců / – pouze pro prodejce , nedodávají se na spotřebitele
baterie
Na použité zboží (zboží repasované, zboží opravované) se nevztahuje žádná záruka, pokud není na nákupním dokladu uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou – poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
Pokud se závada projevuje u zboží, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Zboží bylo poškozeno živly.
Prodávající neodpovídá za vady (či jiné případy rozporu s kupní smlouvou), o kterých kupující před převzetím věci věděl, anebo si je sám způsobil dle ustanovení § 616 odst. 3 ObčZ. Tuto skutečnost je však povinen prokázat prodávající
Prodávající vyloučuje nárok na záruku pro případy opotřebení věci způsobené běžným užíváním, jak stanoví § 619 odst. 2 ObčZ.
V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury, při osobním odběru bude faktura zaplacena v hotovosti. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

3.3.4. Neoprávněná reklamace ( neoprávněné uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb )
• Prodávající je oprávněn kupujícímu účtovat své náklady vynaložené na přezkoumání reklamace, která se ukáže být neoprávněnou. Prodávající ve prospěch kupujícího vykoná práci, ke které není povinen – povinen je vyřídit pouze reklamaci oprávněnou.
Neoprávněná reklamace totiž není ve skutečnosti reklamací, a kupující proto musí nést náklady, které musely třetí osoby vynaložit na základě jeho protiprávního požadavku, tedy neoprávněné reklamace. Pokud je reklamace skutečně neoprávněná, má tedy prodávající právo si účtovat skutečně vynaložené a řádně doložené náklady na vyřízení neoprávněné reklamace (neoprávněné uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb ), avšak nikoli paušální poplatek. Prodávající rovněž nemůže účtovat spotřebiteli sankční plnění, jehož primárním účelem je spotřebitele od uplatnění reklamace předem odradit.
• Je-li si kupující vědom (nebo měl a mohl si být vědom), že za vadu prodávající neodpovídá (např. z důvodu, že ji sám kupující způsobil nebo je zboží bezvadné, tedy bez rozporu s kupní smlouvou ), a přesto práva z odpovědnosti za vady uplatňuje, nemohou jít náklady spojené s vyřízením reklamace k tíží prodávajícího. V takovém případě se ani nemůže jednat o omezení práva spotřebitele ve smyslu § 56 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku, neboť spotřebitel žádné právo nemá a navíc si je toho vědom (nebo měl a mohl být vědom). V určitých případech lze uvažovat i o rozpor z dobrými mravy a o užití § 424 občanského zákoníku, tedy, že za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

Kupující je povinen:

Zboží, dodané distributorem, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
Oznámit distributorovi bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy distributorem může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží, a to do 3 dnů od vystavení dodacího listu.
V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu distributorovi o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na dodacím listě. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit distributorovi ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne distributora. Distributor zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.
Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a buď v originálních obalech nebo způsobem, zabraňujícím dalším poškození při přepravě , musí být s kompletní dokumentací, doplňky a softwarem a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky od kupujícího.

Pokud kupující bude chtít zaslat jakékoliv zboží na reklamaci do naší firmy, je povinen vyplnit formulář „Reklamační list“. Tento pak spolu s dodacím listem odeslat (e-mailem, faxem) do reklamačního oddělení naší firmy. Distributor se zavazuje sdělit kupujícímu do 48 hod. po obdržení uvedeného formuláře přidělené číslo RMA a to stejným způsobem jakým byl doručen. Kupující doplní přidělené RMA číslo do již vyplněného formuláře a přiloží ho k zasílanému zboží. Kupující zašle zboží prostřednictvím spediční firmy. Přepravní obal je nutno označit nápisem „RMA“ a příslušnými čísly RMA. V případě, že kupující obdržel číslo RMA, není již povinen při reklamaci předkládat kopii dodacího listu. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady. Pokud nebude na číslo RMA do 10 dnů od jeho přidělení zasláno reklamované zboží, přidělené číslo se ruší a je nutno zažádat o nové.

Zboží, které zašle kupující distributorovi a ten zboží shledá neoprávněné pro reklamaci, nebude kupujícímu přiděleno RMA číslo. V tomto případě je distributor oprávněn zaslat zboží zpět kupujícímu na jeho náklady. Pokud byla na zboží vynaložena distributorem odborná péče, je oprávněn požadovat po kupujícím náklady s tím spojené.

Formulář by měl být pro urychlení formalit již vyplněný, prodávající pouze přidělí číslo RMA, které se doplní do formuláře. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení jsou podávány na základě čísla RMA.

4. Zápůjční podmínky

Zápůjční podmínky jsou blíže specifikovány v Zápůjční smlouvě, která je vystavena na každé zapůjčené zboží a která je přílohou k těmto obchodním podmínkám. Zboží je zapůjčeno primárně v případě, že kupující si není zcela jist, zda bude zboží po koupi funkční v dané složitější konfiguraci , pokud to nelze zjistit jinak, anebo se jedná o běžný zpoplatněný komerční pronájem na kratší dobu. Upravuje předmět zapůjčení, dobu zapůjčení, možné zpoplatnění zapůjčení nebo dopravy od výrobce nebo k zákazníkovi, údržbu a používání zboží, odpovědnost za předmět zapůjčení, vrácení předmětu zapůjčení a další ujednání. Při podpisu Zápůjční smlouvy se vypůjčovatel zavazuje půjčujícímu, že dodrží všechny uvedené body. Zápůjčky jsou primárně určeny pro dealerskou síť, po dohodě i pro spotřebitele. na zápůjčky neí právní nárok a vždy jsou dohodou mezi zapůjčujícím a zapůjčovatelem.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

6. Vyloučení odpovědnosti

Společnost ALTEI spol. s r.o. usiluje o správnost a aktuálnost informací obsažených na těchto www stránkách a věnuje péči o aktuálnost a správnost popisů a obrázků ALTEI spol. s r.o. však z podstaty média neručí za správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto stránkách a použití těchto informací třetí osobou je na vlastní riziko. Společnost ALTEI spol. s r.o. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Informace na www stránkách jsou generovány dynamicky , tedy mohou / a jsou / měněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Informace uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím ALTEI spol. s r.o. nebo třetích osob / autorů . Jakékoli reprodukování, kopírování a jakékoli užití dat a dokumentů umístěných na těchto stránkách, použití jakýchkoli prvků těchto stránek a informací na těchto stránkách publikovaných je bez předchozího písemného a jednoznačného svolení společností ALTEI spol. s r.o. , zakázáno.

Společnost ALTEI spol. s r.o. , nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří ALTEI spol. s r.o. , i když mohou obsahovat logo ALTEI spol. s r.o. , uvědomte si, že jsou nezávislé na vůli společnosti ALTEI spol. s r.o. , a že společnost nereguluje jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je společnost ALTEI spol. s r.o. schvaluje nebo že přijímá zodpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST ALTEI spol. s r.o. , ODPOVĚDNÁ JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČI JINDE, A TO I KDYBY SPOLEČNOST ALTEI spol. s r.o. , BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA PŘEDEM.

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ ALTEI spol. s r.o. TAK, JAK JSOU / AS IS / . ALTEI spol. s r.o. ., NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK O VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ.

V Praze 1.5.2015