Skryté titulky pro handicapované

CCH_100_50d4f08bbc92dZměny ve světovém filmovém průmyslu, které způsobil přechod na digitální technologii promítání vytvořily příležitost efektivně realizovat distribuci skrytých titulků k filmovému divákovi s různým handicapem.
Je to samozřejmá a legitimní reakce na poptávku diváků se sluchovým postižením a jejich přání sledovat filmy snáze a příjemněji. Americká společnost USL proto vyvinula soubor pomůcek (pomocné brýle, zobrazovací jednotku k sedadlu a  datový vysílač).
Uživatelé těchto brýlí mohou vidět titulky, aniž by je vidělo jejich okolí a mít tak zcela přirozený filmový zážitek. Kromě toho je přijímač titulkovacích brýlí vybaven pomocnou zvukovou funkcí, která je vhodná nejen pro osoby se zhoršeným sluchem, ale také pro osoby se zrakovým postižením – všichni mohou vychutnávat filmy mnohem lépe, než kdy předtím.