Společnost RealD odkoupila zbývající aktiva MasterImage. Tato transakce převádí veškeré duševní vlastnictví, technologie, existující inventář a pohledávky kontrolované dříve MasterImage do majetku RealD.

Pořízení těchto aktiv následuje vítězství v několika klíčových právních sporech, ve kterých společnost RealD úspěšně prosadila svoje patenty proti MasterImage. Mezi tato vítězství patří nedávný soudní zákaz šíření a propagace výrobků porušujících práva RealD nařízený  v USA Komisí pro mezinárodní obchod a a dále vyhrané spory proti MasterImage v různých jiných jurisdikcích po celém světě.

“Společnost RealD je nadále oddána inovacím v oblasti vizuálních technologií a zároveň i ochraně svého duševního vlastnictví po celém světě,” řekl zakladatel firmy a CEO Michael V. Lewis.