HighEnd reprosoustavy

Všechny řady Nadral využívají výhod uzavřené ozvučnice a generují výškové zvukové spektrum s cíleným zpožděním.  Vytvářejí tak reprodukci s nulovou fází výšek a středů. Vzniklá časová shoda obou zvukových spekter tak předchází vzniku dvojité zvukové informace. 

graf.jpg

Řešení časové neshody

Vícepásmové systémy vyzařují nejprve vysoké frekvence teprve po časové prodlevě střední a nízké. Posluchač vnímá tuto časovou prodlevu jako dvojitou zvukovou událost. Následkem je nehomogenní nepřirozená reprodukce. Díky výškám, které jsou v časovém předstihu, vzniká nepřirozená prostorovost. Ve kmitočtovém spektru, kde vyzařuje hloubkový i výškový reproduktor současně, dochází vlivem jejich fázového posunu k určitému zákmitu (obrázek A). 

Při správné korekci fáze je odezva plynulá, bez zákmitu (B).

U reproduktorových sestav Nadral je nastavení časové shody výšek výsledkem dlouhodobého měření v souvislosti s použitím vlastního výškového reproduktoru Nadral AMT Wave Guide. Jeho důmyslná konstrukce s  optimálním úhlem vyústění neovlivňující difrakci  je vysokým standardem každé sestavy Nadral.  Naprosto fenomenální prostorová reprodukce tak již u modelu Zero 1 poskytuje posluchači špičkový poslech s úžasným bodovým i prostorovým stereoefektem.

No products found which match your selection.

No products found which match your selection.