Sluchátkový procesor HP-1

Procesor Pawel Acoustics je koncipován jako doplněk korigující zvukový signál při poslechu sluchátky. Model s označením HP-1/a je odladěn speciálně pro spojení s elektrostatickými sluchátky SR-404 Signature, SR-303 Classic a SR-202 Basic, model HP-1/b pak pro SR-007 (Omega II) japonského výrobce STAX. Kromě toho nabízí Pawel Acoustics možnost odladění i pro jiná sluchátka na základě zvláštní objednávky.

Korekce pro difuzní pole (Diffusefield) slouž í k základnímu zvukovému vylepšení reprodukce sluchátky. Jedná se o korekci zajišťující vyrovnaný kmitočtový průběh v difuzním zvukovém poli. Zvukové zdroje z rů zný ch míst získají jednotný směrově neutrální zvukový charakter. Tato korekce se stala referenčním standardem ve zvukových studiových provozech a slouží k přesnému a kontrolovanému sjednocení poslechových podmínek. Korekce se výborně hodí k reprodukci stereofonních záznamů pořízených „umělou hlavou“. Vede rovněž ke kvalitnímu vnímání prostorové stereofonie. Výsledky při problémech s míchanými stereofonními snímky (jako je koincidence, časové zpoždě ní apolymikrofonie) jsou rovněž dostatečně přesvědčivé a zřetelně ukazují na potřebu použít vhodnou korekci přizpůsobenou pro každá sluchátka.

Binaurální korekce doplňuje korekci pro difuzní pole o binaurální přenosovou funkci. Tím je dosaženo poslechového zážitku srovnatelného s reprodukcí přes reprosoustavy. Prostor je podán velmi přirozeně a zvuková zabarvení typická pro konvenční poslech sluchátky jsou potlačena na minimum. Obraz reprodukce, který je obvykle lokalizován „v hlavě posluchače“ se při poslechu přes HP-1 přesune do roviny před posluchače a hudební těleso je reprodukováno ve svém přirozeném rozměru.

HP-1

Procesor HP-1 umožňuje volbu mezi korekcí pro difuzní pole, binaurální přenosovou funkcí a neutrálním průchozím režimem „bypass“. Procesor se jednoduše zařadí do signálové cesty před sluchátkový zesilovač . Pro vyšš í komfort připojení je vybaven jak symetrickými (XLR, Jack 6.3), tak i nesymetrickými (RCA) vstupy, navíc s možností volby citlivosti „HI/LO“ (0/- 12dB). Propojení s vlastním sluchátkovým zesilovačem je pak realizováno nesymetricky. Přebuzení procesoru indikuje dvoubarevná LED dioda na předním panelu přístroje. (Sluchátkový zesilovač a sluchátka nejsou součástí – ilustrační foto)

 Vstupy symetrický, XLR / Jack 6.3, 47 kOhmů nesymetrický, RCA (Cinch), 22 kOhmů
Výstup nesymetrický, RCA (Cinch), 100 Ohmů
Max. vstupní úroveň(20Hz-20kHz) „LO“ (jednotkový zisk), XLR, Jack, RCA +14 dBu

„HI“ (útlum –12dB), XLR, Jack, RCA +26 dBu

 Kmitočtová charakteristika „bypass“ 10 Hz – 40 kHz < 0,1 dB 10 Hz – 100 kHz < 0,5 dB „diffusefield“ odpovídá korekční křivce „binaural“
Dynamický rozsah

(20Hz-20kHz, lin.)

 

„bypass“ 111 dB

„diffusefield“ 109 dB

„binaural“ 107 dB

Dodržení korekční křivky „diffusefield“ 250 Hz – 16 kHz, < 2 dB
Binaurální šířka báze ekvivalent poslechu přes reprosoustavy při umístění do rovnostranného trojúhelníku
Zkreslení

(20Hz–20kHz)

„bypass“ < -80 dB „diffusefield“ < -75 dB „binaural“ < -70 dB
Přeslechy mezi kanály

(20Hz–20kHz)

„bypass“ > 80 dB

„diffusefield“ > 70 dB

„binaural“ odpovídá korekční křivce

Další značky

Kategorie AV produktů