Projekty

Realizace

Prostorová akustika

Na základě pokynů a finančních představ investora i předpokládaného způsobu využití prostoru navrhneme řešení, obsahující akustická opatření a doporučení, nezbytná k docílení optimálních poslechových parametrů. Jedná se nejen o nahrávací a vysílací studia, koncertní a víceúčelové síně,  divadla, kina, přednáškové sály, ale i o různé společenské a veřejné prostory.  Navržené úpravy odborně realizujeme nebo nabízíme supervizi nad realizací projektu.

Při realizaci návrhů akustických řešení spolupracujeme mimo jiné se specialisty z firmy ADG . Tato skupina odborníků
z Velké Británie a Japonska má za sebou mnoho prestižních realizací – viz. ADG byla založena v roce 1986 při spolupráci
na projektu studia pro skupinu Genesis ve Fisherlane Farm a v současné době má projekční kanceláře v Guilfordu (GB)
a Tokyu (Jap) . Majiteli firmy jsou: Sam (Massami) Toyoshima – akustik – šéf výzkumu JVC, John Flynn – architekt a akustik
a Hugh Padgham slavný producent a zvukový mistr.

Kategorie AV produktů