Dr. Feickert Analogue Protractor

Přípravek pro precizní geometrické nastavení raménka a přenosky.

Vylepšená verze původního Protractoru. Pomocí tohoto nástroje nastavíte celkovou geometrii raménka a přenosky podle všech tří hlavních metod, tedy podle Baerwalda, Loefgrena i Stevensona.

Teorie

Obecná geometrická korelace gramofonového raménka založená na pevném bodě otáčení je dobře známa ze základní publikace Baerwalda a Loefgrena z první poloviny 20. století. Závěr obou dokumentů byl takový, že takové snímací zařízení musí mít úhlový posun (maximum) s definovaným převisem.

Díky správnému zvolení zalomení raménka (offsetového úhlu), efektivní délky a montážní vzdálenosti je možné docílit toho, že tohoto ideální bodu, s nulovou odchylkou boč ního snímacího úhlu (nulový lateral tracking error ), je možné dosáhnout ne v jednom , ale ve dvou bodech na př ehrávané desce. A nyní máme různé možnosti nastavení celkové geometrie dle různých teorií, např. dle Baerwalda, Loefgrena či Stevensona. Dle dohodnutého standardu IEC začíná záznam na klasické 12’’ vinylové desce v bodě  o poloměru 146,05 mm (maximální vnější rádius drážky) a končí v bodě  o poloměru 60,33 mm (minimální vnitřní rádius drážky). Mezi těmito body se tedy snažíme optimalizovat nastavení a mezi nimi by také mě ly ležet oba tzv. nulové body (angl. null pointy ), tedy body, ve kterých je nulová odchylka bočního snímacího úhlu. Boční snímací úhel (lateral tracking error ) je ovšem jen prvotním parametrem.
Z něj je pro nás zajímavější určit tzv. tracking distorsion  – nazval bych jej asi zkreslení zvuku. I kdyby totiž byla úhlová odchylka bočního snímacího úhlu na začátku desky stejná jako na jejím konci – např . 1 úhlový stupeň , bude zkreslení zvuku na konci desky díky menšímu poloměru drážky výrazně  větší. A právě  zkreslení zvuku vlivem bočního snímacího úhlu od začátku záznamu LP desky po jeho konec se vhodným nastavením geometrie pomocí Protraktoru snažíme minimalizovat.

Vyberte si správné gramofonové raménko a tu nejlepší přenosku pro váš gramofon.

 

Další značky