Modulační procesor pro FM vysílání MOD 4

Digitální modulační procesor pro FM vysílání na bázi DSP, 4 pásma. Vylepšený stereofonní kodér s potlačením překmitů MPX signálu, dvěma nezávisle nastavitelnými výstupy pro dva různé vysílače, vstupem SCA a výstupem 19 kHz.

Specifikace MOD 4

• Stereofonní kodér s potlačením překmitů MPX signálu, dvěma nezávisle nastavitelnými výstupy pro dva různé vysílače, vstupem SCA a výstupem 19 kHz

• Přesné digitální zpracování signálu v DSP s plovoucí řádovou čárkou

• Řízení výkonu MPX signálu s přesností +/-0,3 dBr • Plynulé nastavení výkonu MPX signálu (-1 až +9 dBr)

• Nízká latence systému (dle předvolby 2,5 až 5 ms)

• Zabudovaný Spatial Enhancer – dynamické řízení šířky stereofonní báze metodou omezení poměru rozdílového a součtového kanálu

• „Bass on Voice“ – nezávislé zpracování hloubek při přenosu hlasu, možnost nastavení vlastního charakteru zpracování hlasu bez vlivu na zpracování hudby

• Struktura systému se dvěma levellery odstraňuje nebezpečí intermodulačního zkreslení, celkově probíhá zpracování signálu ve čtyřech kmitočtových pásmech

• Digitální vstup AES/EBU (AES3) na konektoru XLR, vzorkovací kmitočet 32 kHz – 48 kHz • Analogové vstupy a výstupy XLR s nastavitelnou úrovní

• Interface pro PC RS232 a USB • AUXiliary konektor SUB9, přepínání předvoleb kontaktem, vnější reset

• Klasický lineární napájecí zdroj pro vysokou dlouhodobou spolehlivost a nízkou citlivost na statickou elektřinu, pasivní chladič

• Přední panel s displejem, klávesnicí, výška 2U, 19“ (hloubka 310mm) • Zemnící svorka M5 pro spojení s ostatní technologií

• Dodávaný PC software umožňuje nastavení všech parametrů zpracování • Uživatelské předvolby, předvolby den/noc

• Zabudovaný testovací generátor

Modulační procesor pro FM vysílání MOD 5

Digitální modulační procesor pro FM vysílání na bázi DSP, 5 pásem. Vylepšený stereofonní kodér s potlačením překmitů MPX signálu, dvěma nezávisle nastavitelnými výstupy pro dva různé vysílače, vstupem SCA a výstupem 19 kHz.

Specifikace MOD 5

• Vylepšený stereofonní kodér s potlačením překmitů MPX signálu, dvěma nezávisle nastavitelnými výstupy pro dva různé vysílače, vstupem SCA a výstupem 19 kHz

• Přesné digitální zpracování signálu v DSP s plovoucí řádovou čárkou

• Nový algoritmus pro řízení výkonu MPX signálu s vysokou přesností +/-0,2 dBr

• Plynulé nastavení výkonu MPX signálu (-2 až +9 dBr)

• Nízká latence systému – je výhodou při přímém odbavování programu (dle předvolby 2,5 až 5 ms)

• Zabudovaný Spatial Enhancer – dynamické řízení šířky stereofonní báze metodou omezení poměru rozdílového a součtového kanálu

• „Bass on Voice“ – nezávislé zpracování hloubek při přenosu hlasu, možnost nastavení vlastního charakteru zpracování hlasu bez vlivu na zpracování hudby

• Struktura systému se dvěma levellery odstraňuje nebezpečí intermodulačního zkreslení, celkově probíhá zpracování signálu v pěti kmitočtových pásmech a dalším přídavném expanzním HF pásmu – výrazné a přirozené přechody na výškách

• Digitální vstup AES/EBU (AES3) na konektoru XLR, vzorkovací kmitočet 32 kHz – 48 kHz

• Analogové vstupy a výstupy XLR s nastavitelnou úrovní

• Interface pro PC RS232 a USB

• AUXiliary konektor SUB9, přepínání předvoleb kontaktem, vnější reset

• Klasický lineární napájecí zdroj pro vysokou dlouhodobou spolehlivost a nízkou citlivost na statickou elektřinu, pasivní chladič

• Přední panel s displejem, klávesnicí, výška 2U, 19“ (hloubka 310mm)

• Zemnící svorka M5 pro spojení s ostatní technologií

• Dodávaný PC software umožňuje nastavení všech parametrů zpracování

• Uživatelské předvolby, předvolby den/noc

• Zabudovaný testovací generátor

• Možnost digitálního výstupu AES/EBU 48 kHz (příplatek)

Další značky

Kategorie AV produktů