Routing

Mixování

Síťování

Ovládání

Spínání

Routing a vstupní I/O systém 52/XC

Routing

Mixování

Síťování

Ovládání

Spínání

52/XC2

52/XC2 Core je DHD centrální procesor pro menší a střední mixážní pulty se zpracováním zvukových i ovládacích funkcí systému až po 44 faderů. Pracuje také s menším a středně velkým routerem – přepojovačem s velikostí matice až 2176 x 1856. 52/XC2 Core je jen 1/2 rackového rozměru výšky 1U.

52/XC2 Core nabízí 12 APC portů. Tyto speciální RJ45 porty propojují ovládací moduly a I/O boxy (vstupy-výstupy) s Core tedy jádrem systému. Používají se standardní CAT kabely, které přenášejí audio, napájení i ovládací signály proto tedy APC (Audio, Power, Control). Tím se umožňuje umístit I/O boxy a ovládací prvky na místo dle potřeby bez omezení vyplývajících ze standardní kabeláže. Všechna Gigabit Audio a datová propojení mezi Core a Concentrátory jsou realizována pomocí optické kabeláže DHD GA technologie

Flexibilita jako základ

Potřebujete-li více APC portů, lze systém rozšířit o 52/XC Concetrátory. Každý z těchto modulů přidá dalších 12 APC portů a je připojen k 52/XC pomocí optického kabelu. Všechna audio a ovládací data jsou pak přístupná ze všech APC portů. Tento designový princip vám umožňuje realizovat skutečné distribuované systémy, kde každá část systému je umístěna tam, kam patří. Použití standardních datových kabelů a strukturované kabeláže k propojení systému a DHD modulů dramaticky redukuje náklady na instalaci.

Snadná konfigurace

Všechny 52/XC2 vstupní a výstupní moduly a 52/XC2 koncentrátory jsou kompatibilní s 52/XD2 Core. Můžete též použít I/O moduly a Core Řady XS2. Při použití funkcí přepojovače, Core neslouží jen k routingu, ale dokáže též uplatnit DSP procesy na audio signálech ( gain, EQ nebo dynamické procesy). Můžete si též nakonfigurovat komplexní vysílací On- Air přepojovač, stejně jako talkback systém. Pro přímé ovládání lze kombinovat 52/XC2 Core s širokou škálou DHD ovládacích modulů, včetně faderů, ovládání přepojovačů a TFT dotykových displayů. Všechny ovládací moduly a TFT dotykové displaye používají standardní CAT kabeláž pro komunikaci s Core. DHD dodává proprietární PC software pro dálkové ovládání routingu, nastavení systému a poslechu. Systémy jiných výrobců se mohou připojit pomocí interface GPIO, EMBER+ nebo přes otevřený DHD External Control Protocol pomocí rozhraní Ethernet nebo sériový port. Flexibilita 52/XC2 Core je především založena na Toolbox konfiguračním softwaru. Všechny vaše potřeby a požadavky na systém lze definovat během konfigurace a přenést je do systému jako jeho funkce.

Core systém 52/XC2 nabízí 12 APC portů. Tyto speciální RJ45 porty propojují ovládací moduly a I/O boxy (vstupy-výstupy) s Core tedy jádrem systému. Používají se standardní CAT kabely, které přenášejí, audio, napájení i ovládací signály proto APC. Tim se umožňuje umístit I/O boxy a ovládací prvky na místo dle potřeby bez omezení vyplývajících ze standardní kabeláže. Potřebujete-li více než 12 APC portů, lze systém rozšířit až o dva 52/XC Concetrátory. Každý z těchto modulů přidá dalších 12 APC portů a je připojen k 52/XC2 pomocí optického kabelu. Všechna audio a ovládací data jsou pak přístupná ze všech APC portů. Tento design vám umožňuje realizovat skutečné distribuované systémy, kde každá část systému je umístěna tam kam patří.

Další produkty DHD

 

Další značky

Kategorie AV produktů